Náš tím
Advokát

JUDr. Martin Laššák (1975) – advokát, konateľ
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odborná prax:

  • právny čakateľ - koncipient (1998 – 2002)
  • odborný asistent, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1998 – 2004)
  • samostatný advokát (2003 – 2007)
Špecializácia: obchodné, pozemkové a energetické právo
Jazyky: anglický, nemecký, čiastočne ruský

  tel: 048/4143 815
e-mail: lassak@lassak.sk

pero
 
Koncipienti

Mgr. Marian Štulajter – koncipient

tel: 048/4143 815
e-mail: marian.stulajter@lassak.sk

Mgr. Lukáš Laššák (1987) – koncipient
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborná prax: advokátsky koncipient
Špecializácia: obchodné právo, občianske a pozemkové právo
Jazyky: anglický, nemecký

  tel: 048/4143 815
e-mail: lukas.lassak@lassak.sk

 
Sekretariát

Ing. Martina Laššáková – vedúca kancelárie
Jazyky: anglický

  tel: 048/4143 815
email:lassakova@lassak.sk