Cenník služieb

Ceny za právne služby sa odvíjajú prevažne od hodinovej sadzby.

 

Cenník zašleme na vyžiadanie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí právnych služieb.