Kontakt

Advokátska kancelária Laššák s.r.o.

Rudlovská cesta 33
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika


GPS: 48.74298, 19.152487

IČO: 36 771 651
DIČ: 2022370108
IČ DPH: SK2022370108

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 13008/S, oddiel: Sro,
č. účtu: 262 209 9331/1100, Tatrabanka a.s.

  Tel/fax: 048/ 4143 815
e-mail: info@lassak.sk

 
 
Advokát, konateľ

  JUDr. Martin Laššák, tel: 048/4143 815
e-mail: lassak@lassak.sk

Koncipienti

Mgr. Marian Štulajter, tel: 048/4143 815
e-mail: marian.stulajter@lassak.sk

  Mgr. Lukáš Laššák, tel: 048/4143 815
e-mail: lukas.lassak@lassak.sk

Sekretariát

Ing. Martina Laššáková, tel: 048/4143 815
e-mail: lassakova@lassak.sk