O spoločnosti

Spoločnosť Advokátska kancelária Laššák s.r.o. vznikla v júli roku 2007. Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti je JUDr. Martin Laššák, ktorý predtým poskytoval právne služby ako samostatný právnik a to od roku 2003. Vzhľadom na nárast počtu klientov sa kancelária prirodzene rozrástla a transformovala na s.r.o., ktorá v súčasnosti zamestnáva tím právnikov schopných uspokojiť požiadavky klientov na vysokej odbornej úrovni.

Zameriavame sa na poskytovanie právnych služieb najmä v obchodnoprávnych záležitostiach, v oblasti pracovného a pozemkového práva, bohaté skúsenosti máme aj v oblasti energetického práva. Vďaka spolupráci s daňovými poradcami, prekladateľmi a notárskym úradom vieme klientovi zabezpečiť komplexný právny a ekonomický servis vrátane vyškolenia personálu v oblasti základov právnej legislatívy platnej v SR.

Naša kancelária je schopná zabezpečiť komunikáciu, rokovania ako aj všetky dokumenty aj v jazyku anglickom a nemeckom, v prípade potreby vieme klientovi sprostredkovať aj úradné preklady dokumentov.

Snahou nášho tímu je promptná a efektívna komunikácia s klientom, krátke lehoty dodania požadovaných služieb, prijateľná cena ako aj snaha o minimalizáciu nákladov klienta. Samozrejmosťou je zadávanie požiadaviek, zasielanie dokumentov mailom a elektronické podania, čím sa komunikácia a vybavenie prípadu maximálne urýchli a znižuje sa tak časová aj finančná náročnosť pre klienta.